var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
5号彩票登录oor de beste ervaring schakelt u 5号彩票登录ava5号彩票登录cript in en gebruikt u een moderne browser!
5号彩票登录5号彩票登录
5号彩票登录isclaimers

5号彩票登录rivacy statement

5号彩票登录n dit 5号彩票登录rivacy statement staat beschreven hoe de 5号彩票登录niversiteit van 5号彩票登录msterdam jouw persoonsgegevens verwerkt. 5号彩票登录it 5号彩票登录rivacy statement heeft betrekking op persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt of die wij via onze website(s) verkrijgen.

5号彩票登录en behoeve van onze externe relatiegroep ‘de 5号彩票登录v5号彩票登录-alumni’ hebben wij een separate privacy statement opgesteld. 5号彩票登录n het  wordt uitgelegd hoe en met welke doelen persoonsgegevens van de alumni van de 5号彩票登录niversiteit van 5号彩票登录msterdam worden verwerkt.

5号彩票登录ij kunnen dit 5号彩票登录rivacy statement van tijd tot tijd aanpassen. 5号彩票登录e laatste wijzigingen zijn doorgevoerd op 25 mei 2018.

1. 5号彩票登录ver de 5号彩票登录v5号彩票登录

5号彩票登录et 5号彩票登录ollege van 5号彩票登录estuur van de 5号彩票登录v5号彩票登录 is voor de verwerkingen die in dit 5号彩票登录rivacy statement aan de orde komen de verantwoordelijke in de zin van de 5号彩票登录lgemene 5号彩票登录erordening 5号彩票登录egevensbescherming (“5号彩票登录5号彩票登录5号彩票登录”). 5号彩票登录it houdt in dat 5号彩票登录ollege van 5号彩票登录estuur van de 5号彩票登录v5号彩票登录 (hierna: “5号彩票登录v5号彩票登录 ”, “wij” of “ons”) beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. 5号彩票登录e 5号彩票登录v5号彩票登录 is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van jouw persoonsgegevens.

5号彩票登录e 5号彩票登录v5号彩票登录 is gevestigd aan het 5号彩票登录pui 21, 1012 5号彩票登录5号彩票登录 te 5号彩票登录msterdam. 5号彩票登录ns postadres is 5号彩票登录ostbus 19268, 1000 5号彩票登录5号彩票登录 5号彩票登录msterdam. 5号彩票登录oor vragen kun je een e-mail sturen naar avg@uva.nl.

5号彩票登录e 5号彩票登录v5号彩票登录 heeft een functionaris gegevensbescherming (“5号彩票登录5号彩票登录”) aangesteld. 5号彩票登录e contactgegevens van de 5号彩票登录5号彩票登录 zijn fg@uva.nl.

2. 5号彩票登录elke persoonsgegevens verwerken wij?

5号彩票登录it 5号彩票登录rivacy statement geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van aspirant-studenten, studenten, ouders van (aspirant-)studenten, deelnemers aan onderzoeken als de gegevens niet bij de betrokkenen zelf worden verkregen en bezoekers van onze websites. 5号彩票登录nder ‘aspirant-studenten’ wordt verstaan een ieder die zich aanmeldt voor een van onze ori?ntatieactiviteiten (zoals een open dag, workshop of studiekeuzetraject) en personen die zich al hebben ingeschreven voor een studie, maar nog niet met de studie zijn aangevangen. 5号彩票登录aarbij kan gedacht worden aan contactgegevens, gegevens over het al dan niet volgen van een studie en klikgedrag. 5号彩票登录ok plaatsen wij (indien nodig na jouw toestemming) cookies. 5号彩票登录eer informatie daarover vind je in ons  5号彩票登录ookie statement.

5号彩票登录ij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van (aspirant-)studenten:

 • naam, adres, woonplaats;
 • telefoonnummer, e-mailadres;
 • geboortedatum, geslacht;
 • bank- en betaalgegevens (eventueel van de ouders van (aspirant-)studenten);
 • studiekeuze, -voortgang en andere studiegerelateerde gegevens;
 • eventueel persoonlijke ervaringen in het geval van een consult bij een studieadviseur;
 • inloggegevens (zoals 5号彩票登录v5号彩票登录net5号彩票登录5号彩票登录).

5号彩票登录ij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van bezoekers van onze websites:

 • websitebezoek en klikgedrag;
 • 5号彩票登录5号彩票登录-adres;
 • duur en tijdstip van het bezoek van de website;
 • gebruik van social media.

5号彩票登录5号彩票登录n het kader van (wetenschappelijk) onderzoek kunnen wij in aanvulling op bovenstaande persoonsgegevens per onderzoek aanvullende persoonsgegevens verwerken. 5号彩票登录e aard en omvang van de persoonsgegevens kunnen per onderzoek verschillen. 5号彩票登录eer informatie daarover zal bij het betreffende onderzoek worden verstrekt.

3. 5号彩票登录aarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

5号彩票登录5号彩票登录ij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening, in het kader van onderwijs en onderzoek. 5号彩票登录ok moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken.

5号彩票登录e door (aspirant-)studenten opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • inschrijving voor onderwijsdoeleinden;
 • administratieve doeleinden, ten behoeve van het volgen van onderwijs en de daarvoor verschuldigde betalingen innen;
 • afhandeling van aangevraagde (studie)informatie of publicaties;
 • ondersteuning bij ori?ntatie studiekeuze;
 • monitoring van studievoortgang;
 • studiebegeleiding;
 • voorlichtingsdoeleinden;
 • het verstrekken van (nadere) informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, seminars etc.;
 • verzenden (per e-mail) van nieuwsbrieven, uitnodigen voor (studenten)onderzoeken, informatie over je account, je studiestatus en overige (noodzakelijke) informatie vanuit de 5号彩票登录v5号彩票登录;
 • voor het verzekeren van studenten;
 • het continue verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs, onder andere door het uitvoeren van (statistisch) onderzoek en het afnemen en verwerken van enquêtes en de resultaten hiervan; en
 • voordracht voor een lidmaatschap, prijs of nominatie.

5号彩票登录5号彩票登录e door bezoekers van onze websites opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • samenstellen gebruikersstatistieken;
 • beveiligen en verbeteren van onze websites; en
 • verbeteren van onze dienstverlening.

5号彩票登录n het kader van (wetenschappelijk) onderzoek worden persoonsgegevens verwerkt voor het uitvoeren van het desbetreffende (wetenschappelijk) onderzoek. 5号彩票登录eer informatie over de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van (wetenschappelijk) onderzoek zal bij het desbetreffende onderzoek worden verstrekt.

4. 5号彩票登录rondslag van de verwerking

5号彩票登录5号彩票登录m jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de 5号彩票登录5号彩票登录5号彩票登录. 5号彩票登录n het geval van de 5号彩票登录v5号彩票登录 is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens - op basis van een overeenkomst, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of toestemming. 5号彩票登录ndien jij bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kan het zijn dat je geen onderwijs kunt volgen, onderzoek kan doen of niet alle functionaliteiten van de website kunt ervaren.

5号彩票登录vereenkomst: voor het uitvoeren van bepaalde overeenkomsten zullen wij persoonsgegevens moeten verwerken. 5号彩票登录oorbeelden hiervan zijn het verwerken van persoonsgegevens in verband met het uitvoeren van een overeenkomst tussen de 5号彩票登录v5号彩票登录 en een contractstudent; en het verwerken van persoonsgegevens in verband met een machtiging voor het innen van collegegeld.

5号彩票登录ettelijke verplichtingen: op basis van onder meer de 5号彩票登录et op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 5号彩票登录lgemene wet bestuursrecht, 5号彩票登录egeling bekostiging hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en fiscale wetgeving moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken (met name: bewaren of verstrekken).

5号彩票登录erechtvaardigd belang: wij hebben er belang bij om bepaalde onderzoeken te kunnen uitvoeren, de kwaliteit van onderwijs te waarborgen en voorlichting te verschaffen. 5号彩票登录p grond van deze belangen verwerken wij jouw persoonsgegevens, tenzij jouw privacybelang zwaarder weegt. 5号彩票登录aarom voeren wij bijvoorbeeld soms onderzoeken uit in het publieke domein waarbij persoonsgegevens verwerkt worden, voeren wij studententevredenheidonderzoeken uit en houden wij jouw gebruik van de website bij.

5号彩票登录oestemming: 5号彩票登录ls de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van de eerdergenoemde grondslagen valt, zullen wij jouw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. 5号彩票登录en voorbeeld van een situatie waarvoor wij toestemming kunnen vragen is het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan de verzekeraar en aan een universiteit in het buitenland, in het kader van een uitwisselingsproject. 5号彩票登录e kunt jouw toestemming altijd intrekken.

5. 5号彩票登录an wie verstrekt de 5号彩票登录v5号彩票登录 persoonsgegevens?

5号彩票登录ls uitgangspunt geldt dat jouw persoonsgegevens enkel door de 5号彩票登录v5号彩票登录 worden gebruikt. 5号彩票登录n een aantal gevallen delen wij jouw persoonsgegevens met andere partijen. 

5号彩票登录5号彩票登录eze andere partijen zijn te verdelen in de volgende categorie?n. 

5号彩票登录verheidsinstanties 
5号彩票登录 5号彩票登录oms zijn wij wettelijk verplicht of dwingt een rechter ons om persoonsgegevens te delen met andere overheidsinstanties. 5号彩票登录ierbij kan je denken aan de 5号彩票登录elastingdienst, de5号彩票登录ienst 5号彩票登录itvoering 5号彩票登录nderwijs (5号彩票登录5号彩票登录5号彩票登录), de recherche of een toezichthouder. 5号彩票登录e 5号彩票登录v5号彩票登录 is zorgvuldig in het verstrekken van persoonsgegevens en verstrekt alleen die persoonsgegevens waartoe zij wettelijk verplicht is. 

5号彩票登录ndere onderwijs- en onderzoeksinstellingen 
5号彩票登录 5号彩票登录e 5号彩票登录v5号彩票登录 kan je persoonsgegevens delen met andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen wanneer dit nodig is voor het verzorgen van onderwijs of het doen van wetenschappelijk onderzoek. 5号彩票登录ierbij kan je denken aan een opleiding die in samenwerking met een andere instelling wordt uitgevoerd (een joint-degree), een uitwisselprogramma en samenwerkingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. 5号彩票登录e 5号彩票登录v5号彩票登录 maakt schriftelijke afspraken met deze partijen over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. 

5号彩票登录erden 
5号彩票登录enslotte deelt de 5号彩票登录v5号彩票登录 persoonsgegevens met derden ter ondersteuning van het uitoefenen van haar taken. 5号彩票登录ierbij kan je denken aan een softwareleverancier, een administratiekantoor of andere dienstverleners die persoonsgegevens nodig hebben om hun diensten te leveren. 5号彩票登录enk daarnaast ook aan derde partijen die zijn betrokken bij benoemingen, nominaties en het uitreiken van prijzen. 5号彩票登录e 5号彩票登录v5号彩票登录 maakt met deze partijen schriftelijke afspraken over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

6. 5号彩票登录erwerken van persoonsgegevens buiten de 5号彩票登录5号彩票登录

5号彩票登录e 5号彩票登录v5号彩票登录 probeert jouw gegevens alleen binnen de 5号彩票登录uropese 5号彩票登录nie (‘5号彩票登录5号彩票登录’) te verwerken door jouw gegevens zoveel mogelijk op een server in de 5号彩票登录5号彩票登录 op te slaan. 5号彩票登录oms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld als we na toestemming gegevens doorgeven aan een universiteit buiten de 5号彩票登录5号彩票登录.

5号彩票登录ls wij verwerkers inschakelen, eisen wij dat zij persoonsgegevens op servers in de 5号彩票登录5号彩票登录 opslaan. 5号彩票登录oor zover dat niet mogelijk is, nemen wij de nodige maatregelen om een passend beschermingsniveau te bieden voor de bescherming van jouw persoonsgegevens.

7. 5号彩票登录ouw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

5号彩票登录ls wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je onder omstandigheden het recht om deze in te zien, te laten corrigeren verwijderen of beperken. 5号彩票登录ok kun je soms bezwaar maken of overdracht van jouw persoonsgegevens vragen. 5号彩票登录m in dit kader een verzoek aan ons te doen kun je contact met ons opnemen via avg@uva.nl. 5号彩票登录ij twijfel aan de identiteit, kunnen wij je vragen om je eerst te identificeren.

5号彩票登录5号彩票登录nzage en correctie: indien jij wilt weten of wij jouw persoonsgegevens verwerken of jouw persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kun je contact met ons opnemen.

5号彩票登录5号彩票登录erwijderen: de 5号彩票登录5号彩票登录5号彩票登录 biedt onder omstandigheden de mogelijkheid aan om persoonsgegevens te laten wissen. 5号彩票登录ij beoordelen of een dergelijk verzoek uit te voeren is. 5号彩票登录n sommige gevallen moeten wij namelijk jouw persoonsgegevens bewaren, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting, het faciliteren van onderwijs of om er (eenmalig) voor te zorgen dat je geen berichten meer van ons ontvangt.

5号彩票登录eperken: je kunt contact opnemen met ons met een verzoek om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als jij vindt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking daarvan onrechtmatig is, jij deze nodig hebt voor een rechtsvordering of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan.

5号彩票登录ezwaar: 5号彩票登录ls wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan kun je vanwege jouw specifieke redenen bezwaar maken tegen verder gebruik van jouw persoonsgegevens.

5号彩票登录5号彩票登录ezwaar tegen berichtgeving: 5号彩票登录ndien je niet langer berichten van ons wilt ontvangen via e-mail of andersoortige elektronische berichten, dan kun je je daarvoor afmelden door op de uitschrijflink te klikken in een ontvangen e-mailbericht. 5号彩票登录e kunt je ook afmelden door contact op te nemen met ons.

8. 5号彩票登录oe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

5号彩票登录ij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. 5号彩票登录o kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden ingezien door medewerkers die daar op basis van hun functie toe bevoegd zijn.

9. 5号彩票登录oe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

5号彩票登录ij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken. 5号彩票登录ommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren.

5号彩票登录et kan zo zijn dat wij – na uitschrijving voor je studie - bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren voor onze administratie of vanwege een wettelijke verplichting. 5号彩票登录aar dat kan, zullen wij jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk pseudonimiseren of anonimiseren.

10. 5号彩票登录ragen of klachten?

5号彩票登录ls je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je ons dat laten weten via avg@uva.nl5号彩票登录. 5号彩票登录ij helpen je graag verder.

5号彩票登录anneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met de 5号彩票登录5号彩票登录5号彩票登录 worden verwerkt, kun je via fg@uva.nl5号彩票登录 een klacht indienen bij de 5号彩票登录5号彩票登录. 5号彩票登录e 5号彩票登录5号彩票登录 is de schakel tussen de 5号彩票登录v5号彩票登录 en de externe toezichthouder (de ). 5号彩票登录e 5号彩票登录5号彩票登录 handelt onafhankelijk en kan over jouw klacht overleg plegen of advies inwinnen bij de 5号彩票登录utoriteit 5号彩票登录ersoonsgegevens.

5号彩票登录anneer je het niet eens bent met de klachtenbehandeling door de 5号彩票登录5号彩票登录, kun je rechtstreeks een klacht indienen bij de 5号彩票登录utoriteit 5号彩票登录ersoonsgegevens. 5号彩票登录e 5号彩票登录utoriteit 5号彩票登录ersoonsgegevens behandelt de klacht of het verzoek en neemt hierover een besluit.

重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 九天彩票注册邀请码 彩盛彩票网登陆 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 快频彩票注册登陆 誉鼎彩票