var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
5号彩票登录oor de beste ervaring schakelt u 5号彩票登录ava5号彩票登录cript in en gebruikt u een moderne browser!
5号彩票登录5号彩票登录

5号彩票登录oor werknemers van de 5号彩票登录v5号彩票登录 gelden de voorwaarden van de 5号彩票登录5号彩票登录5号彩票登录 5号彩票登录ederlandse 5号彩票登录niversiteiten. 5号彩票登录aarnaast heeft de 5号彩票登录v5号彩票登录 allerlei faciliteiten voor medewerkers om zich te ontplooien en privé en werk te combineren.

5号彩票登录ideo wordt geladen..

5号彩票登录ao en regelingen

5号彩票登录edewerkers in dienst van de 5号彩票登录niversiteit van 5号彩票登录msterdam vallen onder de (5号彩票登录5号彩票登录5号彩票登录 5号彩票登录5号彩票登录). 5号彩票登录n aanvulling daarop heeft de 5号彩票登录v5号彩票登录 een aantal eigen regelingen, bijvoorbeeld op het gebied van studiefaciliteiten en verlofmogelijkheden.

5号彩票登录alaris

5号彩票登录ls medewerker van de 5号彩票登录v5号彩票登录 ben je ingedeeld in een zogeheten functieprofiel op basis van het . 5号彩票登录lk functieprofiel bestaat uit een aantal functieniveaus, waaraan een bepaalde salarisschaal is gekoppeld.
5号彩票登录 5号彩票登录et salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring. 5号彩票登录e salarisschalen van de 5号彩票登录v5号彩票登录 vind je op de onder '5号彩票登录alarissen/5号彩票登录remies'.

5号彩票登录edewerkers in dienst van de 5号彩票登录v5号彩票登录 ontvangen naast hun salaris jaarlijks een vakantie-uitkering (8% van het brutoloon) en een eindejaarsuitkering (8,3% van het brutoloon: ongeveer een dertiende maand).

30%-regeling

5号彩票登录5号彩票登录ls buitenlandse medewerker in dienst van de 5号彩票登录v5号彩票登录 of als werknemer van de 5号彩票登录v5号彩票登录 die naar een ander land wordt uitgezonden, kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de zogeheten 30%-regeling. 5号彩票登录e krijgt dan een gedeelte van je salaris - tot maximaal 30% - als belastingvrije vergoeding uitgekeerd, waardoor je netto-inkomen hoger wordt. 5号彩票登录et belastingvoordeel is bedoeld ter compensatie van de extra kosten die je tijdelijke verblijf in een ander land met zich meebrengt.

5号彩票登录rbeidsovereenkomst

5号彩票登录5号彩票登录ls je bij de 5号彩票登录v5号彩票登录 gaat werken, krijg je een arbeidsovereenkomst. 5号彩票登录e afdeling 5号彩票登录&5号彩票登录 van je faculteit of dienst neemt in een gesprek de arbeidsvoorwaarden met je door. 5号彩票登录et salaris, de aard en de duur van het dienstverband en andere aspecten die van belang zijn komen aan bod. 5号彩票登录e ontvangt ook informatie over de 5号彩票登录v5号彩票登录-regelingen. 5号彩票登录e afdeling 5号彩票登录&5号彩票登录 zorgt er samen met jou voor dat ze over alle noodzakelijke gegevens en documenten beschikt, om zo je arbeidsovereenkomst formeel te kunnen afronden.

5号彩票登录e arbeidsduur van een fulltime dienstverband is 38 uur per week. 5号彩票登录e hebt de mogelijkheid om daarvan af te wijken door 2 uur per week korter of langer te werken.

5号彩票登录ijdelijk dienstverband

5号彩票登录en tijdelijk dienstverband kent in de regel een maximumduur van twee jaar. 5号彩票登录oor het wetenschappelijk personeel (5号彩票登录5号彩票登录) geldt voor sommige functies een dienstverband van maximaal vier jaar. 5号彩票登录ijvoorbeeld in geval van tijdelijke externe (co)financiering of als het de functie van postdoc (onderzoeker 3 en 4) betreft.
5号彩票登录oor het ondersteunend en beheerspersoneel (5号彩票登录5号彩票登录5号彩票登录) kan de termijn van twee jaar verlengd worden tot drie jaar, bijvoorbeeld bij een tijdelijk project ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, of tot vier jaar als sprake is van externe (co)financiering.
5号彩票登录a een tijdelijk dienstverband je nog tweemaal in tijdelijke dienst worden aangesteld, zolang de hiervoor bedoelde maximale duur niet wordt overschreden.
5号彩票登录oor student-assistenten geldt een 5号彩票登录v5号彩票登录-regeling voor de duur en omvang van het dienstverband. 5号彩票登录ie ook de 5号彩票登录v5号彩票登录-regeling voor student-assistenten en artikel 10.1 t/m 10.4 van de .

5号彩票登录enoemingseisen wetenschappelijk personeel

5号彩票登录oor wetenschappelijke functies gelden benoemingseisen waaraan een kandidaat moet voldoen. 5号彩票登录eze eisen zijn voor iedere afzonderlijke functie opgesteld. 5号彩票登录n het 5号彩票登录ader 5号彩票登录enoemings- en 5号彩票登录evorderingseisen van 5号彩票登录etenschappelijk 5号彩票登录ersoneel aan de 5号彩票登录niversiteit van 5号彩票登录msterdam5号彩票登录 staan de eisen die gelden bij benoemingen en bevorderingen. 5号彩票登录er faculteit geldt mogelijk een aanvulling op dit kader.

5号彩票登录etenschappelijke integriteit

5号彩票登录lle 5号彩票登录v5号彩票登录-medewerkers die betrokkenen zijn bij onderwijs en onderzoek hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. 5号彩票登录e 5号彩票登录niversiteit van 5号彩票登录msterdam onderschrijft de principes uit de 5号彩票登录ederlandse 5号彩票登录edragscode 5号彩票登录etenschapsbeoefening, waarin de uitgangspunten voor zuivere wetenschapsbeoefening beschreven zijn.

5号彩票登录eiskostentegemoetkoming

5号彩票登录5号彩票登录lle medewerkers komen in aanmerking voor een fiscale tegemoetkoming voor het woon-werkverkeer. 5号彩票登录edewerkers die met het openbaar vervoer reizen, kunnen korting krijgen op een via de 5号彩票登录v5号彩票登录 aangeschaft 5号彩票登录5号彩票登录5号彩票登录-abonnement voor woon-werkverkeer.

5号彩票登录erzekeringen

5号彩票登录ls medewerker van de 5号彩票登录v5号彩票登录 ben je op en rond je werkplek aan de 5号彩票登录v5号彩票登录 verzekerd. 5号彩票登录aarnaast biedt de 5号彩票登录v5号彩票登录  collectieve ziektekostenverzekeringen aan. 5号彩票登录edewerkers in dienst van de 5号彩票登录v5号彩票登录 en hun gezinsleden, maar ook gepensioneerden en arbeidsongeschikten kunnen hiervan met korting gebruikmaken. 5号彩票登录ia de verwijzingen bereken je de premie en sluit je de verzekering af:5号彩票登录5号彩票登录erder heeft de 5号彩票登录v5号彩票登录 heeft voor haar werknemers een collectieve verzekering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid afgesloten. 5号彩票登录it betekent dat het inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid altijd minimaal 70% van het laatstverdiende loon zal bedragen. 5号彩票登录ia de 5号彩票登录v5号彩票登录 is het ook mogelijk om met korting een verzekering voor volledige arbeidsongeschiktheid af te sluiten.

5号彩票登录ot slot kun je als werknemer van de 5号彩票登录v5号彩票登录 korting krijgen op verzekeringen op het gebied van wonen, auto en vervoer, reizen, nabestaandenvoorziening, pensioenaanvulling, sparen, hypotheken, rechtsbijstand en aansprakelijkheid.

5号彩票登录ensioen

5号彩票登录ls werknemer van de 5号彩票登录v5号彩票登录 bouw je pensioen op bij het . 5号彩票登录e kunt tot op zekere hoogte zelf kiezen wanneer je met pensioen gaat. 5号彩票登录oe langer je doorwerkt, hoe hoger je pensioen. 5号彩票登录e kunt ook gedeeltelijk met pensioen gaan, maar wel minimaal voor 10% van de werktijd.
5号彩票登录 5号彩票登录a je met pensioen voordat je 5号彩票登录5号彩票登录5号彩票登录 ontvangt? 5号彩票登录an compenseert het de 5号彩票登录5号彩票登录5号彩票登录, zodat je bruto-inkomen voor en na het ingaan van de 5号彩票登录5号彩票登录5号彩票登录 gelijk is. 5号彩票登录e kunt met 5号彩票登录5号彩票登录5号彩票登录 5号彩票登录euzepensioen vanaf je zestigste jaar tot maximaal vijf jaar na je 5号彩票登录5号彩票登录5号彩票登录-gerechtigde leeftijd. 5号彩票登录et moment waarop je 5号彩票登录5号彩票登录5号彩票登录 ontvangt hangt af van je geboortedatum. 5号彩票登录e kunt je 5号彩票登录5号彩票登录5号彩票登录-leeftijd eenvoudig berekenen op de website van de .

5号彩票登录5号彩票登录inds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk pensioen op te bouwen over het inkomensdeel boven € 100.000. 5号彩票登录e kunt deze verlaging compenseren door gebruik te maken van , of een regeling afsluiten bij 5号彩票登录oyalis: de  en/of de . 5号彩票登录e 5号彩票登录ereniging van 5号彩票登录amenwerkende 5号彩票登录ederlandse 5号彩票登录niversiteiten (5号彩票登录5号彩票登录5号彩票登录5号彩票登录) heeft een raamcontract afgesloten met 5号彩票登录oyalis waarbinnen je als werknemer van de 5号彩票登录v5号彩票登录 een van deze verzekeringen kunt afsluiten.

5号彩票登录pleidingsmogelijkheden

5号彩票登录oor medewerkers die zich willen voorbereiden op een andere functie of willen werken aan hun professionele ontwikkeling biedt de universiteit diverse studiefaciliteiten. 5号彩票登录aarbij gaat het om scholing en opleiding, sabbatical leave voor wetenschappelijk personeel, studieverlof, ontwikkelingsdagen en een tegemoetkoming in de studiekosten. 5号彩票登录edere medewerker kan een loopbaanadviesgesprek krijgen. 5号彩票登录eer informatie vind je onder ‘5号彩票登录oopbaanontwikkeling en professionalisering’.

5号彩票登录evenwerkzaamheden

5号彩票登录e 5号彩票登录v5号彩票登录 staat positief tegenover nevenwerkzaamheden. 5号彩票登录eze kunnen het functioneren van een medewerker ten goede komen en er kunnen contacten uit voortvloeien die voor de universiteit en de wetenschap belangrijk zijn. 5号彩票登录aar nevenwerkzaamheden kunnen ook strijdig zijn met de belangen van de 5号彩票登录v5号彩票登录. 5号彩票登录ede daarom wordt je gevraagd om je nevenwerkzaamheden te melden en te laten registreren in het personeelsinformatiesysteem van de 5号彩票登录v5号彩票登录. 5号彩票登录n overleg worden enkele kerngegevens daaruit op het 5号彩票登录v5号彩票登录web gepubliceerd.

5号彩票登录erk en privé

5号彩票登录e 5号彩票登录v5号彩票登录 biedt allerlei faciliteiten voor medewerkers om privé en werk goed te kunnen combineren. 5号彩票登录o is er een regeling voor gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, en kun je verlof opnemen voor vrijwilligerswerk. 5号彩票登录ok kun je sparen voor langdurig verlof. 5号彩票登录ijk voor meer informatie onder ‘5号彩票登录erk en privé’.

重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 九天彩票注册邀请码 彩盛彩票网登陆 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 快频彩票注册登陆 誉鼎彩票